วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศงานวัดผล เรื่องที่ 1 1/2558 "รายชื่อเด็กนักเรียนประจำปี 2558"


ขณะนี้ทางงานวัดผลได้จัดทำรายชื่อเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไฟล์เอกสารแบบกรอกเกรด ที่คณะครูสามารถนำไปเช็คชื่อเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเก็บคะแนนได้ด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน https://www.methee.ac.th

***หมายเหตุ :  หากมีนักเรียนย้าย เข้า - ออก และมีการปรับปรุงรายชื่อ จะประกาศแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น