วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลนักเรียนที่ติด 0 , ร ทุกภาคเรียน (อัพเดพข้อมูลปีการศึกษา 2558) และต้องมาเรียนซัมเมอร์


ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียน " 0 " , " ร "  ทุกภาคเรียน (อัพเดทข้อมูล ปีการศึกษา 2558)

(หมายเหตุ :  ค่าลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ 100 บาท บวกกับ ค่าหน่วยกิตที่ติด 0 , ร ในตารางช่องสุดท้าย เป็นเงินที่นักเรียนต้องเตรียมมาลงทะเบียน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
          ห้อง ม.1/1
          ห้อง ม.1/2
          ห้อง ม.1/3

มัธยมศึกาาปีที่ 2
          ห้อง ม.2/1
          ห้อง ม.2/2
          ห้อง ม.2/3

มัธยมศึกาาปีที่ 3
          ห้อง ม.3/1
          ห้อง ม.3/2
          ห้อง ม.3/3

มัธยมศึกาาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ
          ห้อง ม.4/1
          ห้อง ม.4/2

มัธยมศึกาาปีที่ 4 หลักสูตรทวิภาคี
          ห้อง ม.4/1
          ห้อง ม.4/2

มัธยมศึกาาปีที่ 5
          ห้อง ม.5/1
          ห้อง ม.5/2
          ห้อง ม.5/3
          ห้อง ม.5/4

มัธยมศึกาาปีที่ 6
          ห้อง ม.6/1
          ห้อง ม.6/2
          ห้อง ม.6/3
          ห้อง ม.6/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น